Συμμετοχή

Φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε μελλοντικά Συνέδρια του ΙΕΑ.

Παρακαλούμε συμπληρώστε και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για επόμενες διοργανώσεις.

Πληκτρολογήστε το Όνομά σας (απαραίτητο)

Η δραστηριότητά σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Δήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής

Αριθμός και στοιχεία συμμετεχόντων