Τόπος

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στον συνεδριακό πολυχώρο EMILEON, στο Αγρίνιο.

 

 

Χάρτης τοποθεσίας του Συνεδρίου: