Τόπος

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στον συνεδριακό πολυχώρο EMILEON, στο Αγρίνιο. 

Χάρτης τοποθεσίας του Συνεδρίου: