Συνέδριο 2022

Η AgrinioMedia και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ) διοργανώνουν, με την τιμητική υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Αγρινίου, το Στρατηγικό Συνέδριο:

Δυτικά Επιχειρείν 2022

Σάββατο, 18 Ιουνίου 2022, στον συνεδριακό πολυχώρο EMILEON, στο Αγρίνιο. Ώρες 10.30 έως 17.00.

Κύριο σκοπό της διοργάνωσης αποτελεί η αποτύπωση του υφιστάμενου οικονομοκοινωνικού πλαισίου και η κινητοποίηση της Πολιτείας, των Περιφερειών και Δήμων για τον σχεδιασμό πολιτικών προώθησης της Ανάπτυξης, της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Συγκεκριμένα, σε μια “κατ’ ίχνος” ανάλυση των οικονομικών και γεωγραφικών δυνατοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, παρουσιάζεται η αναγκαιότητα κινητοποίησης και ενεργού συμμετοχής των Παραγωγικών Δυνάμεων και των Τοπικών Κοινωνιών, προς εφαρμογή και αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών (best practices), για την αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων επενδυτικών προτάσεων.

Επιδίωξη του Συνεδρίου είναι η προώθηση της Επιχειρηματικότητας, με δυναμική προαγωγής των ελληνικών επιχειρήσεων, συγκράτησης των ταλέντων στην χώρα και η δημιουργία προϋποθέσεων υγιούς χρηματοδότησης για την λειτουργία τους, έχοντας ως επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την υψηλή απόδοση των επενδύσεων και τη καθοριστική συμβολή τους στην Περιφερειακή  Ανάπτυξη.

Επιπρόσθετα, στο Συνέδριο θα γίνουν τοποθετήσεις επίκαιρης θεματολογίας, αναφορικά με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο υποστήριξης ευκαιριών και επενδύσεων, που καθορίζει τους άξονες βιωσιμότητας και εξωστρεφούς ανάπτυξης των επιχειρήσεων της δυτικής Ελλάδος. Απώτερος στόχος η επίδοση απαντήσεων σε φλέγοντα ερωτήματα που αφορούν στην Ελληνική οικονομική πραγματικότητα.

Θα τονισθεί η ανάγκη αύξησης των παραγωγικών δυνατοτήτων της Ελληνικής Οικονομίας σε όλους τους τομείς: πρωτογενείς, κυρίως την γεωργία και τα μεταλλεία, δευτερογενείς όπως η μεταποίηση και γενικότερα η τυποποίηση, και τριτογενείς, δηλαδή τον τουρισμό την ναυτιλία, καθώς και την παροχή υψηλής πιστότητας εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Αποτελεί πρωτοβουλία συνεργασίας Θεσμικών Φορέων της Δυτικής Ελλάδος και παραγόντων της Αγοράς, όπου Μέλη της Κυβέρνησης, ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, επενδυτές διεθνούς κύρους,  διακεκριμένοι εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί καθώς και μέλη Ενώσεων Βιομηχανιών και Επιμελητηρίων, παρουσιάζουν προτάσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων, επενδυτικές στρατηγικές, με εφαρμογή στην περιοχή δικαιοδοσίας της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας, καθώς και τρόπους σύγχρονου επιχειρείν, με προσανατολισμό αναπτυξιακής προοπτικής.

Η κύρια Θεματολογία πραγματεύεται:

 • Τον ρόλο των θεσμικών Φορέων και συγκεκριμένα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και των, εντός αυτής, Δήμων στη διαμόρφωση και τον σχεδιασμό ενός ισχυρού της αναπτυξιακού πλαισίου “Επόμενης Ημέρας”, με την δημιουργία επενδυτικής πρόωσης της οικονομίας.
 • Την Πολιτική Προστασία, εν μέσω ψηφιακού μετασχηματισμού της Κεντρικής και Περιφερειακής Διοίκησης σε Φορείς-παρόχους αξιόπιστων και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς στον Πολίτη.
 • Την ανάδειξη του ρόλου των άμεσων επενδύσεων ως κεντρικού μοχλού της ανάκαμψης της Οικονομίας, τόσο μέσω της άντλησης κεφαλαίων από την τοπική οικονομία, όσο και μέσω της εξεύρεσης κεφαλαίων από εγχώριους και διεθνείς επενδυτές.
 • Τον Αγροτοδιατροφικό Τομέα και ειδικότερα τη συνεργασία των Παραγωγών, των Συνεταιρισμών και της Βιομηχανίας του κλάδου, προσδίδοντας υπεραξία και γεωγραφική αναγνωρισιμότητα στα τοπικά brands.
 • Την τραπεζική και εναλλακτική χρηματοδότηση σε συνάρτηση με την Αειφόρο Οικονομία και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
 • Την επίτευξη ανάπτυξης, εντός του υπάρχοντος οικονομικού πλαισίου και των δυνατοτήτων συγκεκριμένων κλάδων (π.χ. ενέργειας: ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, υδρογονάνθρακες, ΑΠΕ), με εφαρμογή στην βιομηχανία, στις μεταφορές και μετακινήσεις.
 • Τις επενδύσεις σε υποδομές ως βασικούς πυλώνες, ανάπτυξης (οδικοί άξονες, λιμάνια, αεροδρόμια, μεγάλα κατασκευαστικά και αρδευτικά έργα). Τη μελέτη των σημαντικότερων συντελεστών ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας.
 • Την ανάλυση των νέων δεδομένων αυξητικής τιμολογιακής αναπροσαρμογής της παγκόσμιας αγοράς και των επιπτώσεων της μετακύλησης των τιμών στο κόστος ζωής και στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών.
 • Την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και την ενδυνάμωση της παραγωγικής και εξαγωγικής δραστηριότητάς τους, με κυρίαρχο τον εξωστρεφή προσανατολισμό και την επιλογή καινοτόμου εξειδίκευσης (φαρμακοβιομηχανίες, ναυτιλιακές εταιρείες, βιομηχανίες μεταλλουργικών προϊόντων, κλωστοϋφαντουργίες, βιομηχανίες τροφίμων, εταιρείες παροχής τουριστικών και άλλων υπηρεσιών).
 • Την Προώθηση των Τοπικών Προϊόντων, την τυποποίηση –  πιστοποίηση και ενίσχυση ως Brands, τόσο αυτών όσο και των σημείων – προορισμών Τουριστικού ενδιαφέροντος (Συνεδριακός, Θρησκευτικός, Αθλητικός κ.α.).
 • Τις εξελίξεις του νομοθετικού πλαισίου και των ρυθμιστικών μεταβολών που διαπνέουν τους υπό πραγμάτευση επιχειρηματικούς κλάδους (μεγάλες επενδύσεις, περιβαλλοντικές άδειες, εργασιακά, επαγγελματικά, πνευματικά δικαιώματα).
 • Το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο της λειτουργίας της αγοράς στην Περιφέρεια αλλά και στο σύνολο της χώρας, σε σχέση με τις διεθνείς εξελίξεις και τις μελλοντικές επενδυτικές προκλήσεις.
 • Τoν εξορθολογισμό χρήσης του υδάτινου πλούτου, την βέλτιστη αξιοποίηση των γαιών, τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και την καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
 • Τις τεχνολογίες επικοινωνίας ως μοχλό αναπτυξιακής προοπτικής και το νέο τηλεπικοινωνιακό χάρτη της χώρας, με τη χρήση της τηλεματικής και των νέων τεχνολογιών.

Η εκδήλωση ολοκληρώνεται με δεξίωση προς τιμήν των εκπροσώπων της Κυβέρνησης και των πολιτικών χώρων, των εκπροσώπων της Τοπικής αυτοδιοίκησης και των Επιμελητηρίων, των χορηγών, των ομιλητών και των εκλεκτών προσκεκλημένων.

Το Συνέδριο υλοποιείται με την εκτελεστική διαχείριση της Boussias Communications και της Cultcom Consulting, βάσει των πιστοποιημένων προτύπων ποιότητας και βιώσιμης διαχείρισης εκδηλώσεων, ISO 9001, ISO 14001 και ISO 20121.

Αποτελεί υβριδική εξέλιξη στον τομέα των εκδηλώσεων καθώς συνδυάζει τη φυσική παρουσία των συνέδρων, με τη διαδραστική, digital παρακολούθηση των εξ αποστάσεως συμμετεχόντων (livestreaming).

Ιδιαίτερη επισήμανση

Το νέο πρότυπο διοργάνωσης των Συνεδρίων μας, βασίζεται σε πολιτικές προστασίας της δημόσιας υγείας, στην ενημέρωση και προβολή περί των αυστηρών διαδικασιών τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων, εξασφαλίζοντας αυτή καθαυτή την ψυχολογική υπερκάλυψη του αισθήματος ασφάλειας των Συμμετεχόντων.

Με στόχο την ασφαλή – υγειονομικώς άρτια κάλυψη της εκδήλωσης και των Συνέδρων έχει προγραμματιστεί, εκ μέρους των διοργανωτών, το σύνολο των προβλεπόμενων ενεργειών και διαχειρίσεων, όπως: παρουσία Ιατρού, απολύμανση χώρου, παροχή εξοπλισμού προστασίας (μάσκες, απολυμαντικά, γάντια κ.α.), τήρηση αποστάσεων (αναλογική συμμετοχή βάσει τ.μ.), διαχείριση ανελκυστήρων κλπ. 

Για τη συμμετοχή με φυσική παρουσία θα αποσταλούν προσωπικές προσκλήσεις εκ μέρους των διοργανωτών. Η διοργάνωση χαρακτηρίζεται από την πιστή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και απαιτείται η επίδειξη των σχετικών προσωπικών εγγράφων που αφορούν στην ταυτοποίηση και την υγειονομική κατάσταση των προσκεκλημένων, σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια προστασίας από τον covid 19.

Πληροφορίες – Συμμετοχές:

– Άννα Καρατσώρη, mob. 6946 55 9527, τηλ. 26410 24008, email: agriniomedia@gmail.com
– Δημήτρης Νεοφώτιστος, mob. 698 456 0000, τηλ. 210 5121021, e-mail: iea@iea.org.gr

www.dytika-epixeirein.gr
www.agriniopress.gr
www.agrinionews.gr
www.iea.org.gr