Κακαβάς Γεώργιος

Υπεύθυνος ζώνης γάλακτος Δυτικής Ελλάδας της ΟΜΗΡΟΣ βιομηχανία γάλακτος ΑΕΒΕ. Οικονομολόγος – Τμήμα οικονομικών επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης