Ηλίας Δημητριάδης

Μηχανικός Διαχείρισης Αποβλήτων RWTH Aachen. Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., Σ.Σ.Ε.Δ. Α.Ε.Κ.Κ.

• (2001) Διπλ.-Μηχ. Διαχείρισης Αποβλήτων του Πολυτεχνείου του Άαχεν
• (2003 – σήμερα) Μέλος επιστημονικής επιτροπής της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
• (2001-σήμερα) Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
• (2003 – 2011) Αντιπρόεδρος της εταιρίας περιβαλλοντικών μελετών WERM A.E.
• (2003 – σήμερα) Μελετητής Έργων Διαχείρισης Στερεών & Υγρών Αποβλήτων με Α.Μ.Μ. 18882/ Τεχνικός Σύμβουλος Διαχείρισης Αποβλήτων Επιχειρήσεων
• (2012 – σήμερα) Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ «ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε