Κωνσταντίνος Μπόκας

Μέλος ΔΣ Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ).

Σπουδές: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (1978-1984), Τμήμα Κτηνιατρικής Πτυχίο Κτηνιάτρου
Υποτροφίες: Υπότροφος της Κτηνιατρικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Επιμόρφωση: Σεμινάρια: Μάρκετινγκ, Management, Επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.
Στρατιωτική θητεία: Έφεδρος Λοχαγός Υγειονομικού

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:
* Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος στην Εταιρεία PLAGTON A.E. – Ιχθυοκαλλιέργειες,
* Δ/ΝΩΝ Σύμβουλος στην Εταιρεία ΚΑΜΠΟΣ ΑΕ – ΑΓΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ,
* Δ/ΝΩΝ Σύμβουλος στην Εταιρεία Γ. ΜΠΟΚΑΣ & ΣΙΑ ΑΕ – ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ «ΑΧΕΛΩΟΣ TV»

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ:
* ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ανώνυμης Εταιρείας Εχινάδων Νήσων Αιτ/νίας (φορέα διαχείρισης της ΠΟΑΥ)
* Γενικός Γραμματέας Συνδέσμου Ελληνικών Θαλλασοκαλλιεργιών
* Ταμίας Ελληνικής οργάνωσης παραγώγων υδατοκαλλιεργειών
* Μέλος ΔΣ Συνδέσμου υδατοκαλλιεργητών Αιτ/νιας
* Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης του τοπικού προγράμματος LEADER της Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ-Τριχωνίδα ΑΕ
*Μέλος ΔΣ Ένωσης Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας
*Μέλος συντονιστικού οργάνου πολίτικης προστασίας Δήμου Αγρινίου
* Μέλος ΓΕΩΤΕΕ
* Μέλος Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
* Πρόεδρος Περιφερειακού τμήματος Αγρινίου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
* Πρόεδρος Δικτύου Πολιτών ΙΘΑΚΕΣ (κέντρο πρόληψης και εικαστικής παρέμβασης Δήμου Αγρινίου)
* Συμμετοχή σε συλλογικότητες με κέντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του

ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια, Forum και Επιχειρηματικές αποστολές.

ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
Λειτουργικά Συστήματα: Περιβάλλον Windows
Πακέτα Εργασίας: MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint)
Διαδικτυακές Εφαρμογές: Internet Explorer

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:
Αγγλικά – Καλά
Ιταλικά – Καλά