Ιωάννης Χωματάς

Διευθυντής Δραστηριοτήτων Ανάπτυξης Υποδομών, ΔΕΣΦΑ ΑΕ.

Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και εργάζεται στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου για 30 χρόνια.

Ο κ. Χωματάς είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και του Πανελλήνιου Σύλλογου Διπλωματούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων (ΠΣΔΜ-Η).

Μιλάει αγγλικά, ενώ η μητρική του γλώσσα είναι τα ελληνικά.