Γεώργιος Σαλάχας

Καθηγητής και Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάκτορας και μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τα ερευνητικά του  ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Αεροπονική καλλιέργεια, στον Δευτερογενή Φυτικό Μεταβολισμό, στην οργανοληπτική αξία φυτικών προϊόντων,  στην μακρά συντήρηση του παρθένου ελαιόλαδου και στον κύκλο ζωής του άνθρακα(Life Cycle Assessment).

Διετέλεσε διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και Επιστημονικός Υπεύθυνος σε πολλά Ερευνητικά Προγράμματα από τα οποία απονεμήθηκαν πέντε διδακτορικές διατριβές. Κριτής σε διεθνή περιοδικά και μέλος πολλών Επιστημονικών Οργανώσεων με πλήθος δημοσιευμένων εργασιών σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Είναι ιδρυτικό μέλος του δικτύου καινοτομίας «Kannabis Hub»  στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και εφευρέτης του «Automated Aeroponic Plant Growing System», (PCT/GR2013/000069). Έχει αναπτύξει την πρώτη επισκέψιμη Αεροπονική Φάρμα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Υπήρξε Αντιπρύτανης του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας,  μέλος του πρώτου Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της ΠΔΕ  και μέλος του πρώην Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας.