Γιαννακάς Άρης

Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων. Πανεπιστημίου Πατρών. Γνωστικό αντικείμενο: «Χημική Τεχνολογία. Εφαρμογές Νανοδομών στην Τεχνολογία Τροφίμων»

O κ. Άρης Γιαννακάς αποφοίτησε από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από το οποίο έλαβε και το Διδακτορικό του Δίπλωμα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα ακολουθούν τις παγκόσμιες τάσεις της «Κυκλικής Οικονομίας», της «Πράσινης Χημείας» και «Αειφορίας» μέσω της χημικής τεχνολογίας και της νανοτεχνολογίας τροφίμων.

Η ερευνά του εστιάζεται στην σύνθεση και το χαρακτηρισμό υβριδικών βιοδραστικών νανοδομών από φυσικά διαθέσιμα ή και ανακυκλώσιμες πρώτες ύλες και την εφαρμογή τους στην αύξηση της διάρκειας ζωής (self-life) των τροφίμων αλλά και στην μικρο-νανοενθυλάκωση βιοδραστικών συστατικών για την ανάπτυξη καινοτόμων λειτουργικών τροφίμων (functional foods). Παράλληλα διαθέτει πλούσια διδακτική εμπειρία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Έχει δημοσιεύσει 47 άρθρα σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών και μεγάλο αριθμό εργασιών σε πρακτικά εθνικών και διεθνών συνεδρίων.

Έχει επίσης συμμετάσχει ως ερευνητής σε πολλά ερευνητικά έργα. Το δημοσιευμένο έργο του έχει δεχθεί πάνω από 1500 αναφορές, με αποτέλεσμα h-index=23 (πηγή google scholar), ενώ είναι κριτής εργασιών σε πάνω από 30 διεθνή περιοδικά. Κατέχει επίσης 1 δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.